Om ChangeWork

Min måde at arbejde på – transparens og samarbejde

Min tilgang er involverende og individuelt tilpasset til hver person, der kommer til mig. Jeg tror på, at du har de ressourcer, der skal til for at få den forandring, du har brug for.  Selvom de somme tider kan være gemt langt væk. Min opgave er at hjælpe dig med at finde og bruge de ressourcer og fjerne de forhindringer, der kan stå i vejen. Jeg sigter efter, at du bliver bevidst om og får trænet dine egne evner til forandring.

Forløbet er et fælles ansvar. Jeg har forventninger til dig, og du har forventninger til mig – og vi har begge et arbejde at gøre undervejs. Derfor kan jeg finde på at give dig opgaver med hjem. Du skal være parat til at gå ind i forløbet og arbejde for din forandring. Du skal ville det.

Derfor lægger jeg stor vægt på, at du får konkrete værktøjer med hjem, som du kan bruge fremover. Ofte også på andre problematikker. Mit mål er at styrke og udvikle din egen evne til at forandre frem for at yde passiv hjælp.

Alt hvad vi gør, når du kommer til mig for at få en forandring, er noget vi sammen aftaler og er enige om. Vi laver en plan for, hvad målet er, og hvordan vi skal nå derhen. Den konkrete tilgang er altså individuelt tilrettelagt og efter aftale med dig.

Jeg arbejder ikke med børn, kun med personer på 16 år og derover. Men jeg henviser gerne til en dygtig hypnotisør i dit område, hvis du har brug for hjælp til et barn eller en problematik, som jeg ikke arbejder med.  Jeg har et omfattende netværk i hypnose-samfundet.

Om mig

Arbejde

Min primære beskæftigelse er som chef for Business Intelligence ved Aarhus Universitet, hvor jeg leder en afdeling med 7 dygtige medarbejdere. Det har jeg gjort siden 2012, og jeg elsker det. Før det har jeg været udviklingschef ved Esbjerg Kommunes biblioteker, Økonomisk Analysechef ved Esbjerg Kommunes centrale økonomiafdeling, Økonomisk Konsulent – også ved Esbjerg Kommune og sideløbende undervist på Cand.Oecon. som ekstern lektor i Videregående Mikroøkonomi ved Syddansk Universitet i 3 semestre.

Uddannelse

Min oprindelige uddannelse er samfundsøkonomi (Cand.Oecon.) fra Syddansk Universitet. Jeg har gennem tiden videreuddannet mig indenfor ledelse med bl.a. en Executive MBA ved ASB, Aarhus Universitet. Og endelig har jeg taget en del efteruddannelse inden for datalogi og business intelligence.

I 2016 tog jeg uddannelsen som  Hypnotisør og Hypnoterapeut ved Hypnosehuset Danmark. Uddannelsen lever op til RAB (Registrerede Alternative Behandlere) samt SKAT´s krav om, at behandleren skal have 250 lektioner i sit grundfag for at kunne bruges til at blive godkendt som RAB-behandler samt momsfritaget for visse ydelser ved SKAT.

I 2017 har jeg taget Sundhedsfaglig Grunduddannelse, som består af:

200 lektioner i Anatomi/fysiologi
100 lektioner i Sygdomslære
50 lektioner i Psykologi
50 lektioner i Andre alternative behandlingsformer
10 lektioner i Klinikvejledning/Klientbehandling

Lige nu er jeg i gang med en 10 måneders Hypnotherapy Diploma ved Anglo European College of Hypnosis i England. Det er en intensiv og omfattende hypnoseuddannelse, der har en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Uddannelsen indeholder desuden en certificering som NLP Practitioner, ligesom der er en del fokus på anvendelse af mindfulness.

Uddannelsen lægger stor vægt på evidensbaserede praksisser og metoder, og opfordrer de studerende til kritisk tænkning. Kendskab til den omfattende forskning, der er lavet på området er også et vigtigt element i uddannelsen.

I forbindelse med min anden virksomhed Changework Events, hvor jeg engagerer nogle af de bedste og mest inspirerende personer indenfor personlig forandringsarbejde (changework) fra hele verden til at holde kurser og workshops i Danmark, får jeg desuden løbende opdateret mine kompetencer med det allernyeste indenfor hypnose og “changework”.

Netværk

I kraft af min kursusvirksomhed i regi af Changework Events og min involvering i dannelse af en ny brancheforening for hypnotisører (FHHD) samt diverse erfa-netværk har jeg opbygget et omfattende og værdifuldt netværk indenfor hypnose-samfundet. Når jeg engagerer mig i hypnosesamfundet er det altid med troen på at sammen gør vi hinanden bedre.